Achondroplazja

W tej chorobie kości długie są skrócone z powodu upośledzenia wzrostu chrząstek. Trzony kręgowe są nieco niższe, ponadto nierzadko są one klinowato zniekształcone, w wyniku czego prowadzą do kifozy. Lordoza lędźwiowa jest zwiększona, kość krzyżowa zaś ustawia się horyzontalnie.

Nasady łuków kręgu leżą bliżej siebie niż zwykle, przez co dochodzi do zmniejszenia wymiaru między nasadowego. Nasady łuków są także krótkie, przez co zmniejsza się odległość między trzonami kręgowymi i blaszkami łuków. W wyniku tego kanał kręgowy jest wąski, zarówno w wymiarze przednio-tylnym, jak i poprzecznym, przez co worek oponowy tkwi w nim ciasno, jak palec w rękawiczce (Mc Rae). W tej sytuacji każda zmiana morfologii kanału powoduje ucisk na worek oponowy. U achondroplastyków do bólów krzyża dochodzi w średnim wieku, w związku z postępującym odwodnieniem krążków międzykrę- gowych, w wyniku czego uwypuklają się pierścienie włókniste.

Leave a Reply