Agar półpłynny zwykły

f. Agar półpłynny zwykły lub wzbogacony służy do badania ruchliwości bakterii. Bakterie posiewa się przez wkłucie ezy w słupek agaru. Po 24 lub więcej godzinach inkubacji ruchliwe szczepy rosną w całym podłożu. Szczepy nieruchome rosną tylko wzdłuż wkłucia.

-1. Pożywkę Loiflera (maczugowce błonicy i inne wybredne bakterie). Przygotowanie: Do 3 części surowicy cielęcej lub baraniej dodać 1 część lekko

zasadowego bulionu (zawierającego lVo peptonu, 0,5i0/o chlorku sodowego i 1% cukru gronowego), ostrożnie zmieszać, rozlać na płytki lub do probówek i ściąć w temp. 393-368 K (90-95°C). Przed posianiem skontrolować jałowość pożywki.

Leave a Reply