Apteczka pierwszej pomocy

Apteczka zawierająca pełny skład leków (wg obowiązujących przepisów) powinna znajdować się poza pracownią (salą ćwiczeń), np. w pokoju dla personelu. Natomiast w pracowni mikrobiologicznej musi znajdować się podręczna apteczka z wybranym składem leków. Zastrzeżenia te wynikają ze specyfiki pracy. W pracowni lub sali do zajęć praktycznych udziela się tylko niezbędnej pomocy (np. bóle głowy, czy bóle brzucha będziemy się starali opanować poza salą). Skład leków w apteczce podręcznej jest uwarunkowany przewidywanymi wypadkami podczas pracy.

W pracowni lub sali ćwiczeń, mimo przestrzegania wszystkich przepisów pracy, mogą mieć miejsce następujące wypadki:

-1. Rozbicie płytki lub probówki z hodowlą zarazków lub rozbicie pojemnika z materiałem pobranym od chorego. W takiej sytuacji należy rozstrzygnąć, czy nastąpiło zakażenie pracującego lub pracujących (polanie skóry, skaleczenie, wpryśnięcie do oka itd.). Jeśli nie stwierdza się zakażenia, wówczas -stosuje się środki dezynfekcyjne na rozlaną hodowlę drobnoustrojów i dookoła w promieniu 1-2 m, zmienia się odzież ochronną i po kilkunastu minutach działania środka dezynfekującego miejsce takie dokładnie sprząta się.

Leave a Reply