Mikrobiologia

Skala punktowa Domżała

Skala punktowa zaproponowana przez Domżała, jakkolwiek wprowadzająca pewien porządek w mocno subiektywne oceny chorych przez Komisje do Spraw Orzecznictwa ZUS, ma wiele braków, od których nie są zresztą wolne podobne skale stosowane na świecie.

Read the rest of this entry »

Miracydium

Miracydium wydostaje się do wody po pęknięciu skorupki jajowej i pływa swo-bodnie, zachowując zdolność do zarażenia przez 48 h. Do dalszego rozwoju konieczny jest jedyny żywiciel pośredni – ślimak: Bulinus contortus, B. dybowskii, B. innesi, B. brochii, B. tropicus, Physopsis conica, P. africans, P. globosa, Planorbis africanus (ryc. 4.24). Miracydium wnika czynnie do ślimaka, przekształcając się w sporocystę, tworzącą sporocysty potomne (pominięcie stadium redii), z których uwalniają się cerkarie (ok. 0,5 mm długości). Po upływie 4-8 tyg. opuszczają ciało ślimaka i pływają w wodzie, poszukując żywiciela ostatecznego należą one do typu

Read the rest of this entry »

Leczenie w III okresie

Leczenie w III okresie polega na pobudzaniu porażonych mięśni prądem elek-trycznym (galwanostymulacja). Mięśnie wykazujące siłę 2 i 3 można usprawniać ruchami czynnymi w odciążeniu, a mięśnie o sile 3, 4 i 5 ćwiczeniami oporowymi. Wykonuje się bierne ruchy porażonych stawów w pełnym ich zakresie, a przy skłonności do przykurczów ćwiczenia redresyjne i fizykoterapię.

Read the rest of this entry »

Achondroplazja

W tej chorobie kości długie są skrócone z powodu upośledzenia wzrostu chrząstek. Trzony kręgowe są nieco niższe, ponadto nierzadko są one klinowato zniekształcone, w wyniku czego prowadzą do kifozy. Lordoza lędźwiowa jest zwiększona, kość krzyżowa zaś ustawia się horyzontalnie.

Read the rest of this entry »

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego (C6_ g) może być następstwem ran, nad- kłykciowego złamania ramienia oraz urazów i złamań w okolicy nadgarstka. Powolne uszkodzenie może rozwinąć się w przypadku nie nastawionego złamania dolnej nasady kości promieniowej (zespół kanału nadgarstka). Uszkodzenie w okolicy łokcia powoduje porażenie zginaczy palców, promieniowego zginacza nadgarstka, kłębu kciuka z wyjątkiem przywodziciela kciuka, I-II glistowatego oraz zniesienia czucia promieniowej powierzchni dłoni i I-III palca. Powstaje obraz ręki małpiej. Zniesienie czucia części chwytnej ręki i brak zdolności chwytnej kciuka jest poważnym kalectwem.

Read the rest of this entry »

Przyczyny bólów krzyża

Wbrew panującym poglądom przyczyny bólów krzyża dają się względnie łatwo sklasyfikować i większość tych bólów można leczyć prostymi środkami.

Read the rest of this entry »