Mikrobiologia

Kręgozmyk

U niektórych chorych dochodzi do niewielkiego kręgozmyku ku przodowi lub tyłozmyku kręgowego. Niektórzy chorzy wymagają usztywnienia po usunięciu krążka międzykręgowego.

Read the rest of this entry »

Cysta o średnicy 10-20 pm

Budowa i rozwój. Trofozoit wielkości 12-60 pm o zmiennym kształcie, otoczony plazmatyczną błoną komórkową, wytwarza palczaste lub językowate – tworzące się szybko jednocześnie w różnych miejscach – nibynóżki. Endoplazma piankowata, drobnoziarnista, zawiera liczne wodniczki pokarmowe często z pochłoniętymi krwinkami czerwonymi (erytrocytofagia) i częściami komórek żywiciela. Jądro naj-częściej okr ągłe, otoczone delikatną błoną, chromatyna obwodowa jednolicie rozsiana w drobnych grudkach przylegająca do błony jądrowej, kariosom mały w centrum, czasami widoczne delikatne włókna między kariosomem a chromatyną i błoną jądrową (ryc. 3.2, 3.26, 3.28, 3.29). Trofozoit wydziela enzymy proteolityczne, np. proteazę cysteinową, pasożytując w przestrzeniach międzykomórkowych w ścianie jelita oraz w tkankach innych narządów. Adherencja trofozoitów do komórek nabłonka jelita uwarunkowana jest m.in. obecnością na ich powierzchni lektyny gli- koproteinowej oraz jonów wolnego wapnia. Cytoliza komórek żywiciela związana

Read the rest of this entry »

Nerwy

Nerwy mają troficzny wpływ na stan czynnościowy mięśni. Po uszkodzeniu nei- wu następuje stopniowy zanik włókien mięśniowych, wzmożenie pobudliwości na acetylocholinę (drżenia włókienkowe) i bezpośrednie działanie bodźców elektrycznych, później dołącza się stopniowa utrata pobudliwości, rozpad elementów kurczliwych, zwyrodnienie i zastąpienie włókien mięśniowych tkanką tłuszczową i łączną.

Read the rest of this entry »

Stenozy w przebiegu zmian zwyrodnieniowych

Głównymi ich przyczynami są naciski i napięcia typu rotacyjnego w obrębie dwu dolnych segmentów lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz sumujące się urazy typu kompresyjnego. Pierwsze dotyczą stawów międzytrzonowych oraz krążków mię- dzykręgowych, drugie zaś głównie samych krążków. Z czasem sumujące się urazy powodują typowe zmiany zwyrodnieniowe w stawach międzywyrostkowych, które obejmują: zwiotczenie torebki, niewielkiego stopnia podwichnięcie, zapalenie błony maziowej, deformację chrząstki, wyrośla kostne i na koniec rozlane zapalenie całego stawu. Zmiany w krążkach międzykręgowych polegają na tworzeniu się okrężnych pęknięć pierścienia, a następnie zlewaniu się ich w duże pęknięcia promieniste – aż do całkowitego rozpadu krążka. W ostateczności krążek zostaje rozerwany w obu wymiarach: strzałkowym i czołowym. Dochodzi też do pewnej utraty zwartości krążka, w wyniku czego pierścień włóknisty wypukła się na wszystkie strony i zaczyna przypominać piłkę, z której wypuszczono powietrze. Dalsza utrata zwartości krążka doprowadza do jego resorpcji. W okresie tym bardzo wąski krążek jest wypełniony cienkimi warstwami tkanki włóknistej. Płytki graniczne trzonów kręgów są sklerotyczne. Zmiany te w 3 stawach na każdym poziomie są przyczyną bólów krzyża u chorych ze zmianami zwyrodnieniowymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa.

Read the rest of this entry »

Samica nitkowata

Budowa i rozwój. Przywry rozdzielnopłciowe. Samiec krótszy i grubszy od samicy, osiąga 10-15 mm długości i 0,8-1,0 mm średnicy. Powierzchnia ciała za przyssawką brzuszną często pokryta jest drobnymi guzkami. Na przednim końcu ciała znajduje się przyssawka gębowa, a w niewielkiej od niej odległości dwukrotnie większa przyssawka brzuszna, osadzona na szypułce. Tuż za przyssawką brzuszną mieści się męski otwór płciowy oraz bierze początek rozległa, ciągnąca się wzdłuż ciała, rynienka płciowa, w której znajduje się wydłużona, szczupła, dłuższa od samca i okrągła na przekroju samica. Ciało samca jest cylindryczne między przyssawkami dalsza jego część jest spłaszczona, tworząc po bokach rynienki fałdy podłużne, które na przekroju poprzecznym przypominają ramiona służące do przytrzymywania samicy. Przewód pokarmowy cechuje się wydłużonym przełykiem rozwidlającym się na poziomie przyssawki brzusznej na dwa proste pnie jelita, które tuż za połową długości ciała łączą się powtórnie w jeden ślepo zakończony przewód. Układ rozrodczy składa się z 4-5 kulistych jąder znajdujących się w formie graniastego skupienia tuż za przyssawką brzuszną oraz krótkich przewodów wyprowadzających (ryc. 4.21).

Read the rest of this entry »

Uszkodzenie ośrodków móżdżku

Uszkodzenie ośrodków móżdżku i okolicy wodociągu wywołuje zaburzenia rów-nowagi, regulacji napięcia mięśniowego w czasie ruchów, składające się na obraz ataksji mózgowej.

Read the rest of this entry »