Author Archive

Achondroplazja

W tej chorobie kości długie są skrócone z powodu upośledzenia wzrostu chrząstek. Trzony kręgowe są nieco niższe, ponadto nierzadko są one klinowato zniekształcone, w wyniku czego prowadzą do kifozy. Lordoza lędźwiowa jest zwiększona, kość krzyżowa zaś ustawia się horyzontalnie.

Read the rest of this entry »

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego

Uszkodzenie nerwu pośrodkowego (C6_ g) może być następstwem ran, nad- kłykciowego złamania ramienia oraz urazów i złamań w okolicy nadgarstka. Powolne uszkodzenie może rozwinąć się w przypadku nie nastawionego złamania dolnej nasady kości promieniowej (zespół kanału nadgarstka). Uszkodzenie w okolicy łokcia powoduje porażenie zginaczy palców, promieniowego zginacza nadgarstka, kłębu kciuka z wyjątkiem przywodziciela kciuka, I-II glistowatego oraz zniesienia czucia promieniowej powierzchni dłoni i I-III palca. Powstaje obraz ręki małpiej. Zniesienie czucia części chwytnej ręki i brak zdolności chwytnej kciuka jest poważnym kalectwem.

Read the rest of this entry »

Przyczyny bólów krzyża

Wbrew panującym poglądom przyczyny bólów krzyża dają się względnie łatwo sklasyfikować i większość tych bólów można leczyć prostymi środkami.

Read the rest of this entry »

Środek ciężkości ciała

Człowiek w rozwoju filogenetycznym musiał wytworzyć sobie mechanizmy stania i poruszania się na dwu nogach, a niekiedy również na jednej. Stało się to możliwe dzięki przeniesieniu środka ciężkości na płaszczyznę utworzoną przez oparcie na podłożu stóp. Przednie i tylne zewnętrzne ich krańce tworzą czworobok podparcia. U człowieka stojącego na jednej nodze środek ciężkości przenosi się nad płaszczyznę utworzoną przez oparcie na podłożu pięty i głów I i V kości śródstopia. Utrzymanie równowagi na jednej nodze jest trudne, ponieważ ten trójkąt podparcia jest o wiele mniejszy od czworoboku podparcia w czasie stania na obu nogach.

Read the rest of this entry »

Wypadnięcie czynności neuronów obwodowych może spowodować niedowłady i porażenia wiotkie i zaburzenia czucia powierzchniowego i głębokiego. Z zespołów patologii neuronów obwodowych można wymienić następujące grupy chorobowe: 1) zapalne (poliomyelitis), urazowe, uciskowe, toksyczne, zwyrodnieniowe (atrophia spinalis), uszkodzenia komórek rogów przednich rdzenia, 2) uszkodzenie ruchowych i czuciowych korzeni nerwowych, 3) uszkodzenia urazowe, toksyczne, zapalne pni i nerwów obwodowych, 4) dystrofie mięśniowe również prowadzą do niedowładu i porażeń w wyniku zwyrodnienia włókien mięśniowych.

Read the rest of this entry »

Stan krążka międzykręgowego na podstawie badania radiologicznego

Należy wystrzegać się zbyt pochopnego wnioskowania o stanie krążka między- kręgowego na podstawie badania radiologicznego, nawet na podstawie wyraźnego zwężenia szpary między trzonowej zdecydowanie niedopuszczalne jest łączenie uporczywych bólów krzyża ze zmianami w płytkach granicznych, wyroślami i zwapnieniami na krawędziach trzonu, uogólnioną osteoporozą, zmianami beleczkowania trzonów oraz z ustawieniem wyrostków kolczystych.

Read the rest of this entry »