BADANIA BIOLOGICZNE

Najczęściej używanymi zwierzętami doświadczalnymi w bakteriologii są: biała mysz, świnka morska i królik. Rzadziej stosuje się szczury, chomiki, koty, gołębie. Zwierzęta powinny być zdrowe, odpowiednio karmione, a przed użyciem należy określić ich wagę, temperaturę ciała i reakcje na bodźce zewnętrzne. Do badań naukowych często konieczne jest używanie odpowiednich ras zwierząt, w badaniach diagnostycznych na ogół nie jest to wymagane.

Badania biologiczne w diagnostyce mikrobiologicznej przeprowadza się w celu: a) określenia gatunku bakteryjnego lub toksyny (wywoływanie cha-rakterystycznych zmian chorobowych),

Leave a Reply