Badanie mikroskopowe

Badanie mikroskopowe jest najszybszą metodą stosowaną w bakteriologii, należy jednak pamiętać, że jego wynik tylko w rzadkich przypadkach daje definitywną odpowiedź.

Preparat bezpośredni wykonuje się przez rozmazanie badanego materiału za pomocą ezy na szkiełku podstawowym, roztarcie go pomiędzy dwoma szkiełkami (plwocina, ropa) lub umieszczenie pod szkiełkiem nakrywkowym. Ten ostatni sposób ma zastosowanie w diagnostyce zakażeń wywołanych przez promieniowce oraz w mikologii, gdzie rozcieranie mogłoby zniszczyć charakterystyczne struktury grzybni i aparatu rozmnażania. W tych przypadkach ogląda się zazwyczaj preparaty nie bar-

Leave a Reply