Barwienie riketsji

-2. Barwienie riketsji. Zawartość lipidów w błonie komórkowej jest przyczyną słabego barwienia się riketsji zwykłymi barwnikami bakteryjnymi. Lepiej barwią się specjalnymi metodami.

Do barwienia przygotowuje się mazane preparaty z narządów wewnętrznych zwierząt laboratoryjnych, z błon woreczka żółtkowego zakażonych zarodków kurzych lub z hodowli komórek.

Leave a Reply