Blastomyces brasiliensis

W południowej Ameryce, szczególnie w Brazylii, rozpowszechnione są zakażenia wywołane grzybem z rodzaju Blastomyces: Blastomyces brasi-

liensis (Conant i Howell, 1941). Występuje on w formie kulistej, drożdżo- watej, o wymiarach 6-30 mikrometrów, o kilku pęczkach. W temperaturze pokojowej tworzy w hodowli grzybnię powietrzną. Zakażenie przebiega pod postacią obrzęku węzłów chłonnych w obrębie szyi i obojczyka lub zakażenia błon śluzowych jamy ustnej i nosa, albo narządów wewnętrznych, szczególnie przewodu pokarmowego i płuc. Występuje także forma mieszana, w której obok siebie występują 3 poprzednie postacie. Choroba często kończy się śmiercią.

Diagnostyka jest taka sama jak w poprzedniej blastomykozie. Leczniczo dobrze działają sulfonamidy. Zakażenia występują najczęściej wśród ludności wiejskiej, częściej u mężczyzn. Nie wyhodowano dotąd wolno żyjących form grzybów. Zakażenie nie przenosi się z człowieka na człowieka.

Leave a Reply