CEL BARWIENIA BAKTERII

Barwienie ma na celu umożliwienie obejrzenia układu przestrzennego, morfologii i anatomii komórek. Ogólniej, celem barwienia jest wykazanie obecności bakterii w badanym preparacie. Przed barwieniem właściwym dokonuje się szeregu czynności przygotowawczych. Należą do nich:

-1. Przygotowanie szkiełek podstawowych. Używa się szkiełek wykonanych ze szkła obojętnego nie uwalniającego zasad. Szkiełka dokładnie myje się w roztworze mydła lub w detergentach. Jeśli podejrzewa się, że szkiełko jest zatłuszczone, to należy natrzeć je na sucho zwykłym mydłem i również na sucho wytrzeć czystą ścierką, a następnie opalić w płomieniu palnika gazowego. Szkiełka zatłuszczone nie nadają się do wykonywania preparatów.

-2. Nakładanie bakterii. Z pożywki płynnej na szkiełko bakterie nakłada się ezą. Po powierzchni szkiełka kroplę rozprowadza się w kształcie koła

Leave a Reply