Choroba charakteryzuje się wystąpieniem zapalenia w skórze

Chorobotwórczość. Choroba charakteryzuje się wystąpieniem zapalenia w skórze, uchu zewnętrznym, w nosie, oczodołach i szczególnie często w oskrzelach. Doniesiono również o zapaleniach w obrębie kośćca i opon mózgowych. Może wystąpić również posocznica z zajęciem licznych narządów miąższowych. Choroba występuje na całym świecie, co jest spowodowane wszędobylstwem kropidlaka, szczególnie w roślinach i kurzu. Aspergilozę płuc można uważać za chorobę zawodową rolników oraz hodowców (hodowcy ptaków). Często przebiega pod postacią przewlekłego zapalenia oskrzeli, z dużym podobieństwem do gruźlicy i nowotworów. Jedyną cechą odróżniającą jest dobry stan ogólny chorego. Niekiedy występuje uogólnienie procesu chorobowego i wówczas stwierdza się wrastanie grzybni do ścian i światła naczyń i rozsiew drogami krwi. Powstają ropnie w płucach, nerkach,- wątrobie, mięśniu sercowym, mózgu. Leczenie jest przeważnie chirurgiczne. Można podawać wlewy nystatyny. Aspergillus często towarzyszy gruźlicy, nowotworom lub innym zmianom tkankowym.

Diagnostyka. Rozpoznanie polega na kilkakrotnym wykazaniu rozgałęzionych strzępków w nie barwionym preparacie z plwociny, materiale z broncboskopii lub materiale sekcyjnym. Można założyć mikrohodowlę na pożywce Czapka, a pomiary konidioforów, konidiów i fialidów pozwolą na różnicowanie gatunków.

Leave a Reply