Długość okresu życia postaci dojrzałych

Długość okresu życia postaci dojrzałych oblicza się na ok. 20 lat. Jaja wydostają się z oskrzelików biernie niesione ruchem nabłonka rzęskowego, wyściełającego drogi oddechowe żywiciela ostatecznego, do gardła, gdzie najczęściej są przełykane i trafiają z kałem na zewnątrz część jaj wydostaje się do środowiska zewnętrznego z plwociną.

Chorobotwórczość. Paragonimoza (paragonimosis) w pierwszym okresie (eks- cystacja metacerkarii w dwunastnicy i przenikanie przez ściany jelita cienkiego do jamy otrzewnej) może przebiegać bez charakterystycznych objawów. Metacerkarie, przechodząc przez przeponę do jamy opłucnej i płuc, wywołują nacieki z komórek kwasochłonnych i obojętnochłonnych. Wokół przywr wytwarzają się włókniste torebki zawierające płyn ropny z brązowożółtymi jajami. Wiele z nich przebija się do oskrzeli, uwalniając jaja, tkanki martwicze i krew do dróg oddechowych. Pękająca torebka wywołuje kaszel, ze zwiększoną ilością podbarwionej krwią wydzieliny, z bólami w klatce piersiowej. Jaja mogą także drogą krwi być przenoszone do innych narządów (wątroba, ściany jelita, otrzewna, mięśnie, mózg i rdzeń kręgowy), gdzie wywołują reakcje ziarniniakowe i powstanie torebek wypełnionych jajami. W przypadku lokalizacji w ośrodkowym układzie nerwowym (głównie płat skroniowy i potyliczny) stwierdza się podwyższoną temperaturę ciała, bóle głowy z nudnościami i wymiotami, objawy padaczki, zaburzenia widzenia, osłabienie ruchowe,

Leave a Reply