Długość strobili tasiemców

Budowa i rozwój. Długość strobili tasiemców dojrzałych u myszy waha się w granicach 2-6 cm i zależy od intensywności inwazji. W miarę wzrastającej liczebności pasożyty osiągają mniejsze rozmiary, nie tracąc jednocześnie zdolności rozrodczych. Świadczą o tym w pełni dojrzałe onkosfery stwierdzone u tasiemców o długości strobili ok. 2 cm. Kulisty skoleks z czterema przyssawkami i krótkim ryjkiem uzbrojonym w pojedynczy wieniec 20-28 haków (ryc. 4.45-4.46). Liczba proglotydów waha się od 100 do 800 ich cechą charakterystyczną jest zawsze większa szerokość od długości oraz jednostronne umieszczenie zatok płciowych. Trzy jądra ułożone liniowo i poprzecznie, krótka torebka cirrusa, która nie sięga do podłużnych przewodów wydalniczych, położony w środku proglotydu trójpłatowy jajnik i leżący za nim mały, zbity żółtnik (ryc. 4.45).

Proglotydy maciczne wypełnione workowatą macicą zawierającą każda po 80- -180 lekko owalnych, żółtawych jaj, o rozmiarach 50-53 x 37-41 (im. Uwalniane są one w jelicie żywiciela przez oderwanie się i pękanie ostatnich proglotydów. On- kosfera otoczona jest dwiema osłonkami embrionalnymi, z których wewnętrzna zaopatrzona jest na każdym biegunie w 4-8 nitkowatych filamentów (ryc. 4.48-4.49).

Leave a Reply