Dna (arthitis wica)

Jest to wrodzone zaburzenie przemiany puryn, polegające na zwiększeniu produkcji kwasu moczowego lub zmniejszeniu wydalania go przez cewki nerkowe. Od tej pierwotnej postaci dny odróżnia się wtórne zwiększenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi spowodowane zwiększonym rozpadem komórek (np. w białaczce, po zabiegu operacyjnym) lub w wyniku zablokowania wydalania kwasu moczowego przez cewki nerkowe środkami farmakologicznymi. Zwiększony poziom kwasu moczowego we krwi sprzyja odkładaniu się kryształków w tkankach miękkich okołostawowych i w chrząstkach i wytwarzaniu się guzków i stanów zapalnych. Objawy zapalenia stawu – gwałtowne bóle, obrzęk, zaczerwienienie – rozwijają się nagle, po urazie, wysiłku, po spożyciu większej ilości wysokobiałkowych pokarmów i napojów, zwłaszcza alkoholowych, i trwają około tygodnia. Powtarzają się one coraz częściej i mogą przybrać charakter wielostawowy. Najczęściej zajęty jest staw śródstopno-paluchowy i inne stawy obwodowe kończyn. Mogą dołączyć się objawy kamicy nerkowej.

Poziom kwasu moczowego w surowicy krwi sięga nieraz powyżej 6 mg%, zwłaszcza w okresie zaostrzenia procesu chorobowego. OB może być przyspieszony.

W obrazie radiologicznym można zauważyć ubytki i nadżerki kostne przysta- wowe i dość ostro ograniczone ogniska odwapnienia w przynasadach paliczków. Po dłuższym trwaniu cierpienia mogą dołączyć się zmiany zwyrodnieniowe i zniekształcające stawów.

Rozpoznanie umożliwia analiza obrazu klinicznego, laboratoryjnego i radiolo-gicznego.

Leczenie polega na unikaniu pokarmów bogatych w związki purynowe (wątroba, nerki, ciężkie wina) i stosowaniu leków obniżających poziom kwasu moczowego we krwi oraz na oszczędzaniu zajętych stawów. Leczenie operacyjne może zaostrzyć procesy zapalne. Jeśli jest ono konieczne, np. wyłuszczenie guzków dnawych, powinno być zabezpieczone profilaktycznym podawaniem kolchicyny lub innych preparatów w okresie przed- i pooperacyjnym.

ZNIEKSZTAŁCENIA I DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU W CHOROBACH UKŁADU NERWOWO-MIĘŚNIOWEGO

Leave a Reply