Do badania diagnostycznego przysyła się krew

do zapalenia węzłów chłonnych, do powiększenia śledziony i wątroby. Występuje niedokrwistość. Szczególnie ten ostatni typ schorzenia przebiega z dużą śmiertelnością. Stwierdza się również ropniaki w nosie, jamie ustnej, na języku i w jelitach. Uogólniona histoplazmoza u niemowląt i małych dzieci jest zawsze śmiertelna.

Do badania diagnostycznego przysyła się krew, skrawki tkanki z biopsji lub plwocinę w przypadkach zakażenia płuc. Poza. preparatami i hodowlą można wykonać odczyn wiązania dopełniacza, który jest dodatni u 90°/o zakażonych. Diagnostyczne znaczenie mają miana powyżej 1:160. Dodatnie są także odczyny precypitacyjne i skórno-alergiczne wykonywane z histoplazminą.

Wrażliwe na zakażenie doświadczalne są myszy, chomiki i świnki morskie. W przypadku histoplazmozy szczepienie zwierząt odgrywa dużą rolę diagnostyczną. W leczeniu osiąga się pewne sukcesy, stosując amfo- terycynę B.

Leave a Reply