Do czego dążą ortopedzy?

Dążeniem ortopedów jest uwolnienie chorych od konieczności posługiwania się aparatami ortopedycznymi, jeżeli można to osiągnąć odpowiednim leczeniem ope-racyjnym. Jedynie porażenie kończyn dolnych i mięśni tułowia przy niedowładach kończyn górnych (trudność posługiwania się laskami) nie pozwala na przystosowanie porażonych do chodzenia i skazuje ich na korzystanie z wózka inwalidzkiego.

Zaniki rdzeniowe. Z tej grupy porażeń stabilizacji stóp wymagają chorzy z atrophia spinalis (Char- cot-Marie-Tooth). Objawy wiotkich porażeń mogą wystąpić w przebiegu poprzecznego zapalenia rdzenia, zapalenia wstępującego, narastającego ucisku na rdzeń nowotworów i w gruźlicy kręgosłupa. Zasadnicze znaczenie ma wczesne rozpoznanie ucisku na rdzeń, gdyż leczenie operacyjne może usunąć jego przyczynę i zapobiec narastaniu porażeń. Porażenia ustalone leczy się podobnie jak następstwa porażenia dziecięcego. Natomiast takie choroby, jak atrophia musculorum progressiva, sclerosis lateralis amyotrophica i inne postępujące porażenia, leczy się objawowo ze względu na niekorzystne rokowanie.

Leave a Reply