Do pożywek różnicujących płynnych zalicza się:

-6. Barwny szereg pożywek. Wchodzą tu pożywki z poszczególnymi cukrami i alkoholami oraz pożywka z 10% laktozą, woda peptonowa, pożywka z mocznikiem, pożywka żelatynowa i pożywka wskazująca wzrost bakterii poruszających się.

a. Wykonanie podłoży do wykrywania rozkładu cukrów i alkoholi. Podstawowym podłożem jest woda peptonowa (10*>/o) 100,0 ml woda destylowana 900,0 ml pH pożywki doprowadzić do 7,3, dodać:

odpowiedni cukier lub alkohol 10,0 g (ml) błękit bromotymolowy 0,4 g pH pożywki doprowadzić do 7,1 i ustalić bardzo dokładnie. Rozlać do małych probówek, z probóweczkami Durhama (zbiorniki gazu), po 2-3 ml. Wyjałowić trzykrotnie w parze bieżącej w aparacie Kocha. Najczęściej używa się: laktozy, glukozy,

Leave a Reply