Do przyczyn technicznych można zaliczyć

Do przyczyn technicznych można zaliczyć „długotrwałość” metod powszechnie stosowanych w pracowniach. Opracowano szereg tzw. szybkich metod diagnostycznych,

jak np. specjalna metoda określania wrażliwości bakterii na antybiotyki. Badanie takie trwa tylko od 3 do 5 godzin. Innym szybkim badaniem jest hodowla prątków gruźlicy na szkiełkach w pożywce płynnej. Wyniki otrzymuje się po 5-10 dniach. Szybkie metody diagnostyczne nie są tak dokładne, jak metody „normalne”.

-3. Prawidłowość pobrania i przesyłania materiałów. Przy ocenie badania mikrobiologicznego bierze się pod uwagę to, jakie materiały pobrano do badań, czy we właściwym okresie choroby i we właściwy sposób. Była o tym mowa w rozdziale 30. Czasem wynik badania, inny od spodziewanego, zależy właśnie od wyżej wymienionych warunków.

Leave a Reply