Do szeregu probówek z rozcieńczoną surowicą

Do szeregu probówek z rozcieńczoną surowicą badaną dodaje się antygenu żywego lub zabitego. Jako antygenu używa się zazwyczaj zawiesiny hodowli bakterii w płynie fizjologicznym. Do najczęściej wykonywanych odczynów, takich jak odczyn Widala, Weila-Felixa, Wrighta używa się gotowych antygenów standardowych. W zależności od gęstości antygenu dodaje się 1-2 krople zawiesiny i pozostawia się odczyn w temperaturze pokojowej lub w cieplarce (310 K) na 18 godzin. Czasem odczyn wstawia się do cieplarki na 2 godziny, a potem przenosi się do temperatury pokojowej. Miano aglutynin ustala się w wyniku obserwacji gołym okiem lub w aglutynoskopie poszczególnych probówek.

Równolegle z badaniem surowicy zawsze wykonuje się dodatnią i ujemną kontrolę antygenu. Kontrola dodatnia zawiera homologiczną surowicę odpornościową i za

Leave a Reply