Dolne wyrostki stawowe

Dolne wyrostki stawowe są sklerotyczne z nadmierną przyśrodkową wypukłością wpuklającą się do światła kanału kręgowego. Powoduje to powstanie głębokich

Najbardziej krańcowymi przykładami stenozy wrodzonej są achondroplazja oraz dysplazja chrzęstna. Zdjęcia rutynowe wykazują typową kifozę na przejściu piersiowego odcinka kręgosłupa w odcinek lędźwiowy. Krótkie nasady łuków zwężają światło kanału kręgowego w miarę schodzenia ku dołowi. Otwory między kręgowe są spłaszczone w kierunku przednio-tylnym i wydłużone pionowo. Kręg L5 jest głęboko wciśnięty między kości biodrowe.

Stenoza na tle zwyrodnieniowym. Spowodowana jest z reguły postępującym, w miarę przybywania lat, odśrodkowym zwyrodnieniem krążków międzykręgo- wych. Powoduje to narastanie nacisków na tylne elementy i stawy międzywyrost- kowe z następczą sklerotyzacją łuków i ich przerostem, a co za tym idzie

– zmniejszeniem światła kanału kręgowego oraz „usidleniem” korzeni. Zarówno sklerotyzacja, jak i przerost są asymetryczne.

Pseudokręgozmyk, przednie przesunięcie całego kręgu (pseudospondylolisthesis). Widoczne przesunięcie kręgu spowodowane jest nadmiernymi obciążeniami z powodu zwyrodnienia krążka międzykręgowego oraz zmianą kąta nachylenia stawów międzywyrostkowych (ułatwiających przesuwanie się kręgu). Stwierdza się kompensacyjny przerost i sklerotyzację górnych wyrostków stawowych, które w wyniku tego wpuklają się w boczne zachyłki, dając na mielogramie zniekształcenie typu szkiełka od zegarka. Pseudokręgozmyk najczęściej umiejscawia się na poziomie

Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że badanie radiologiczne nie ujawnia przerostu tkanek miękkich. Tak więc stenoza może być znacznie większa, niż wynika to z konfiguracji kości. Dopiero mielogram ukazuje, w jaki sposób zwężony kanał kręgowy wpływa na worek oponowy i zawarty w nim ogon koński. Nierzadko wykrywa się wówczas dodatkowo przepuklinę krążka międzykręgowego (Shel- don).

Leave a Reply