Domżał

Autor zgadza się z Domżałem twierdząc, że w praktyce lekarskiej najbardziej cenne jest własne doświadczenie i intuicja oparta na współczesnej wiedzy.

Także objawy ubytkowe, takie jak brak odruchu czyjego osłabienie, upośledzenie czucia w obrębie stopy, nie stanowią żadnego dowodu obecności bólu! Dowodzą one jedynie uszkodzenia korzenia, a to przecież nie może być przedmiotem rozważań orzeczniczych, gdyż nie jest inwalidztwem. Utrudniać pracę czy też ją uniemożliwiać w wybranych zawodach (tancerz, akrobata) może jedynie ból! Oczywiście wyjątek stanowią objawy porażenne (jedna lub obie stopy lub zwieracze). O inwalidztwie musi decydować zespół objawów powodowanych przez określoną chorobę, gdyż tylko one decydują o zdolności do danej pracy lub zawodu. Choroba krążka międzykręgowego (udokumentowana radiologicznie i neurologicznie) sama w sobie może nie powodować żadnej dysfunkcji ciała. Dopiero choroba krążka w połączeniu z bólem lub niedowładem (czy porażeniem) stóp bądź zwieraczy stanowią inwalidztwo. Tak więc nie lakoniczne rozpoznanie, ale dokładne i udokumentowane opisanie istniejącego zespołu klinicznego może stanowić podstawę do działań orzeczniczych.

Leave a Reply