GRZYBY CHOROBOTWÓRCZE DLA CZŁOWIEKA

Grzyby (łac.: Fungi, gr.: Mykes, Myketes) należą do królestwa roślin, grupy Eucaryota, tzn. organizmów posiadających jądro. Nie mają korzeni, łodygi ani liści, wyróżniają się natomiast plechą, składającą się z rozgałęzionych nitek zwanych strzępkami (hyphe), które tworzą grzybnię (my- celium). Strzępki mogą stanowić jedną komórkę wielojądrową, albo mogą być podzielone przegrodami (wielokomórkowe strzępki). Grzybnia może różnicować się w grzybnię wegetatywną, penetrującą w głąb pożywki i pobierającą składniki odżywcze i w grzybnię powietrzną, nazywaną często rozrodczą. Na niej lub wewnątrz niej formują się bowiem organy rozmnażania konidia (conidia) i zarodniki (spora).

Grzyby mogą rozmnażać się płciowo i bezpłciowo. Bezpłciowe rozmnażanie jest sposobem dominującym i może się odbywać przez oddzielenie części grzybni lub przez zarodniki. Zarodniki wykształcają się z wegetatywnej komórki macierzystej i mogą tworzyć:

-1. 1. Blastospory- wytwarzane przez pączkowanie (drożdże, Candida, Cryptococcus). Niektóre drożdże i grzyby drożdżopodobne nie oddzielają zarodników, lecz przekształcają je przez wydłużenie w twory nitkowate, zwane pseudostrzępkami (pseudomycelium).

Leave a Reply