Hemoliza odczyn ujemny

Używanie tego rodzaju antygenów jest uzasadnione ze względu na możliwość porównywania wyników różnych pracowni. Antygen musi być wy- miareczkowany i użyty w rozcieńczeniu, które nie hamuje hemolizy uczulonych krwinek.

Dopełniaczem jest świeża surowica świnki morskiej, również wymia- reczkowana przed każdym odczynem i użyta w ilości, która jest wystarczająca do wywołania lizy tylko jednego z dwu systemów. Dziś używa się najczęściej dopełniacza liofilizowanego, co upraszcza wykonanie odczynu.

Amboceptor hemolityczny (surowica królika uodpornionego krwinkami barana) jest także preparatem otrzymywanym z wytwórni. Amboceptor może być przez długi okres przechowywany w chłodni i miareczkowany co kilka miesięcy.

Leave a Reply