Hodowla beztlenowców

Hodowla beztlenowców. Hodowla bakterii rozmnażających się w warunkach beztlenowych jest oddzielnym działem diagnostyki mikrobiologicznej. Prowadzi się ją za pomocą różnych metod.

-1. Bardzo prostym sposobem jest wstawienie pożywki z wysianym materiałem do eksykatora, na którego dnie umieszcza się substancje chłonące tlen (pyrogallol+ług potasowy) oraz zapaloną świecę. Po zużyciu tlenu świeca gaśnie.

-2. Płytki Petriego z hodowlą beztlenowców można umieszczać w ana- erostacie, aparacie Nowaka, posiadającym dwa krany – jeden do usuwania powietrza, drugi do wprowadzania gazu obojętnego, np. wodoru lub .mieszaniny-azotu z dwutlenkiem węgla.

Leave a Reply