Hodowla udaje się rzadko i jest bardzo niebezpieczna

Hodowla udaje się rzadko i jest bardzo niebezpieczna dla personelu laboratoryjnego. Kolonie na pożywkach specjalnych są delikatne, białe, puszyste, po 3-4 dniach tworzą grzybnię powietrzną. W ciężkich zakażeniach stwierdza się dodatni odczyn wiązania dopełniacza i precypitację z zawiesiną spor. Chemioterapia zawodzi. Pozostaje chirurgiczne usunięcie guzów.

Choroba występuje u zwierząt domowych (bydła, owiec i psów) i u dzikiego ptactwa. Ze zwierząt doświadczalnych wrażliwe są świnki morskie i myszy. Prawdopodobnie zarówno człowiek, jak i zwierzęta zakażają się inhalacyjnie sporami grzyba zawartymi w kurzu.

Leave a Reply