Ilościowy posiew moczu

Ilościowy posiew moczu. W związku z zaprzestaniem pobierania moczu z pęcherza za pomocą cewnika (stosuje się to tylko w wyjątkowych przypadkach) metoda ilościowego posiewu jest bardzo celowa. W cewce moczowej zdrowego człowieka mogą występować różne bakterie w ilości 103-104 komórek w 1 ml. Ilość bakterii wynosząca 105 w 1 ml moczu („znamienna bakteriuria”) świadczy o rzeczywistym zakażeniu układu moczowego. Do badania należy przesyłać świeżo oddany środkowy strumień moczu, z którego wykonuje się 2 preparaty: przed i po odwirowaniu. W preparacie z moczu nie wirowanego o „znamiennej bakteriurii” świadczą ponad 3 bakterie, a w preparacie z moczu wirowanego – ponad 30 bakterii w polu widzenia. Hodowle ilościowe moczu przeprowadza się różnymi sposobami:

-1. Metodą powierzchniową, bardzo dokładną, polegającą na wysiewaniu różnych rozcieńczeń moczu na powierzchnię kilku pożywek stałych.

-2. Metodą głębinową, polegającą na mieszaniu rozcieńczonego moczu z agarem i liczeniu wyrośniętych kolonii. Jest to metoda niepewna, nie pozwalająca na zróżnicowanie bakterii chorobotwórczych i saprofitów.

Leave a Reply