Indeks opsono-fagocytarny

-8. Indeks opsono-fagocytarny. Wskaźnik ten wynika ze stosunku indeksu fagocytarnego surowicy badanej do indeksu fagocytarnego surowicy normalnej. indeks fagocytarny surowicy badanej indeks opsono-fagocytarny – indeks fagocytarny surowicy prawidłowej

Odczyn ten stosuje się do wykrywania opsonin. Najczęściej jest on używany jako test prognostyczny w diagnostyce i leczeniu brucelozy. Wskaźnik ten wzrasta w miarę zdrowienia chorego, a spada podczas pogarszania się jego odporności.

-9. Odczyn unieruchomienia krętków. Nelson i Mayer w 1949 roku opracowali odczyn do wykazywania przeciwciał przeciw krętkom bladym. Do surowicy badanej, w obecności dopełniacza, dodaje się żywej hodowli krętków namnożonych w jądrach króliczych. Jeśli w surowicy są obecne przeciwciała przeciwkrętkowe, to krętki nieruchomieją. Odczyn ten jest wykonywany w specjalistycznych laboratoriach. Ze względu na jego bardzo wysoką swoistość można go wykonywać w przypadkach wątpliwych, po wyczerpaniu innych możliwości diagnostycznych. Odczyn ten jest także stosowany w diagnostyce innych krętkowic.

Leave a Reply