Inne gatunki mikoplazm

Mycoplasma fermentans jest komensalem błon śluzowych narządów moczowo-płciowych człowieka, niekiedy może być przyczyną stanów zapalnych i chorób narządów płciowych u kobiet, np. salpingitis, urethritis.

Mycoplasma hominis jest komensalem-oportunistą narządów moczowo-płciowych oraz dróg oddechowych u ludzi i u małp. Często izolowana jest z ropy pobranej z miednicy małej u kobiet, z tkanek poronionych płodów, a także z wydzielin układu oddechowego (pneumonia, pharyn- gitis).

Leave a Reply