Istnienie dolegliwości bólowych

Istnienie dolegliwości bólowych u chorych operowanych dwa lub więcej razy dowodzi innych przyczyn dolegliwości niż tylko ograniczonych do dolnej części lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Dlatego chorzy ci wymagają szczególnego postępowania i wyjątkowo wnikliwego badania klinicznego oraz badań uzupełniających.

Szczególny problem stanowią chorzy poddani dwóm lub więcej operacjom. Istnieje u nich jedna szansa na 10, że kolejna operacja przyniesie spodziewany pożytek. Dlatego powstaje pytanie, kiedy przestać operować i zdać się na postępowanie paliatywne.

Trzecia operacja powinna być wystarczająco rozległa dla szerokiego odbarczenia rdzenia i korzeni (nie wyłączając kanałów korzeniowych). Zabiegi takie wymagają z reguły odpowiednio rozległego usztywnienia.

Co się tyczy decyzji operacji, to musi ona być wyjątkowo rozważna, przy czym dokładnej ocenie musi być poddana psychika pacjenta, jego stan emocjonalny oraz wszystkie inne czynniki.

Badanie krwi. Badania muszą uwzględniać zapalenie stawów. Bada się poziom kwasu moczowego na czczo, elektroforezę białek oraz tolerancję glukozy. Należy pamiętać, że neuritis diabetica może imitować rwę kulszową w przebiegu choroby krążka między kręgowego. Niekiedy też wczesny okres spondylitis anlcylopoetica może być mylony ze zwyrodnieniem krążka międzykręgowego.

Elektromiografia. Badaniem obejmuje się tylko stronę chorą. W przypadku wielokrotnie operowanych bólów krzyża badanie mięśni okołokręgosłupowych nie przynosi żadnego pożytku, bez względu na czas jego wykonania. Objawy odnerwie- nia (dodatnie fale wstrząsowe i potencjały fibrylacyjne) powinny znikać w ciągu roku, jeśli zabieg operacyjny przyniósł spodziewany rezultat.

Leave a Reply