Jak interpretować wyniki badania elektromiograficznego

Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, że nawet dodatni wynik badania mielograficznego – tak rzadko niestety wykonywanego u osób przekonanych o niewyleczalności ze swej wywołującej trwałe cierpienia choroby – nie może decydować o uznaniu pacjenta za trwale i nieuleczalnie chorego. Należy pamiętać o tym, że u ponad 90% takich przypadków objawy ustępują całkowicie lub czasowo, ewentualnie dolegliwości stają się na tyle znośne, że chorzy mogą kontynuować pracę zawodową i korzystać z radości życia .

Podobnie trzeba interpretować wyniki badania elektromiograficznego, dostarczającego obiektywnych danych dotyczących uszkodzenia korzenia ruchowego. Elektromiograficzny dowód odnerwienia bez wielu objawów klinicznych choroby nie może o niczym przesądzać. Ponadto badanie elektromiograficzne jedynie pośrednio dowodzi możliwości występowania dolegliwości bólowych (podobnie jak wynik badania płynu mózgowo-rdzeniowego – wzrost białka przy prawidłowej cytozie).

Leave a Reply