Klasyfikacja leptospir

Ostatnio wykazano u leptospir obecność trójwarstwo- wej ściany komórkowej, strukturalnie i chemicznie (kwas muraminowy) odpowiadającej ścianie komórkowej innych bakterii.

Budowa antygenowa. Wykazano u leptospir obecność: a) antygenu zewnętrznego, proteinopolisaćharydowe- go, typowo swoistego b) antygenu somatycznego, lipopolisacharydowego, rodzajowo swoistego.

Klasyfikacja leptospir opiera się wyłącznie na odczynach serologicznych – odczynie aglutynacji i krzyżowego wysycania aglutynin. Podstawową jednostką taksonomiczną jest tzw. serotyp. Nazwę „serotyp” nadaje się grupie szczepów o tej samej budowie serologicznej. W ostatnim doniesieniu ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, zawierającym listę serotypów izolowanych dotychczas od ludzi i zwierząt na całym świecie, wymieniono 120 różnych serotypów leptospir patogennych. Serotypy bliżej spokrewnione antygonowo łączy się w tzw. serogrupy, których obecnie jest 16. Leptospiry saprofityczne, które izolowano najczęściej z wody, tworzą odrębną serogrupę, do której należą serotypy semaranga, patoc i sao-paulo.

Leave a Reply