Kontrole rentgenowskie

W miarę ewolucji choroby, równolegle z nasileniem się objawów chorobowych, kontrole rentgenowskie ujawniają zwężenie się jednej szpary między trzonowej. W przypadkach zaawansowanych, kiedy dochodzi do krańcowego zwężenia szpary międzytrzonowej oraz równoległego ustawienia płytek granicznych kręgów, podczas wykonywania zdjęcia przednio-tylnego okazuje się, że objawy, jeśli są nieustępliwe, zazwyczaj występują obustronnie.

Niekiedy, stosunkowo wcześnie w przebiegu choroby, może pojawić się jednostronna rwa kulszowa. Chorzy nią dotknięci mogą wykazywać klasyczne objawy zaburzeń przewodnictwa odcinkowego korzenia L5 lub Sr U chorych tych stwierdza się oddzielenie fragmentu chrząstki płytki granicznej. Jest to jeden z najbardziej uderzających objawów tego procesu chorobowego i podczas operacji w przypadkach takich stwierdza się, że przestrzeń międzytrzonowa jest pusta i że korzeń jest uciskany przez fragment chrząstki płytki granicznej (Crock).

Laminektomia w tych przypadkach daje zazwyczaj złe wyniki. Z kolei wykonywanie obustronnego odbarczenia kanału korzeniowego czy segementowego usztywnienia kręgosłupa daje z reguły wyniki doskonałe.

Leave a Reply