Kręgozmyk

U niektórych chorych dochodzi do niewielkiego kręgozmyku ku przodowi lub tyłozmyku kręgowego. Niektórzy chorzy wymagają usztywnienia po usunięciu krążka międzykręgowego.

Mając na względzie możliwość pousztywnieniowej stenozy, należy unikać usztywniania łuków na korzyść usztywnienia między wyrostkami poprzecznymi. Usunięcie wyrostków stawowych osłabia mechanicznie wydolność kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i stanowi przeciwwskazanie do wykonywania ciężkich prac fizycznych.

Patologia kręgozmyku, pseudokręgozmyku i kręgozmyku ku tyłowi jest łatwa do wykrycia na rutynowych zdjęciach rentgenowskich kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Z drugiej strony przerost górnych i dolnych powierzchni stawowych wyrostków stawowych i łuków od boku i od tyłu nie jest tak łatwy do wykrycia na zdjęciach przeglądowych . Wszelkie hipotetyczne pomiary stosunków i proporcji w obrębie samych kręgów nie przyniosły spodziewanego rozwiązania (Jones).

Stan prawidłowy Wydłużenie części Przerwa wczęści między wyrostkowej między wyrostkowej Juku luku

Wczesne zmiany wykrywa jedynie poprzeczno-osiowa tomografia sposobem ukazywania przekrojów kanału kręgowego.

Stenozy wrodzone i rozwojowe. Stwierdza się zwężenie grzbietowej powierzchni kanału kręgowego z powodu powiększenia dolnych wyrostków stawowych.

Leave a Reply