Krew chorego

Krew chorego pobiera się z żyły łokciowej, sterylnie, suchą strzykawką do jałowej probówki w ilości 4-5 ml. Jeśli nie można odczynu wykonać przez kilka godzin po pobraniu krwi, należy ją przechować w chłodni, ale chronić przed zbyt niską temperaturą, w której krew może ulec hemolizie. Po odwirowaniu odciąga się surowicę, którą inaktywuje się przez 30 minut w temperaturze 56°C celem zniszczenia w niej własnego dopełniacza.

Antygenem może być w odczynie wiązania dopełniacza każda spłukana zabita hodowla bakteryjna bądź wirusowa lub wyciąg bakterii. Do wielu odczynów można otrzymać antygeny fabrycznie przygotowane.

Leave a Reply