Kuracje podstawowe

W kuracjach podstawowych stosuje się metronidazol doustnie (500 mg 2 razy na dobę, w ciągu 10-15 dni) oraz dopochwowo (500 mg na noc), tinidazol jednorazowo (2 g) lub przez kilka dni (500 mg 2 razy na dobę) – tylko doustnie, ornidazol zaleca się jednorazowo doustnie (1 g) i dopochwowo (500 mg), a także przez kilka dni w takich samych dawkach dobowych. U mężczyzn podaje się wszystkie leki doustnie w podobnych dawkach jak u kobiet, z wyjątkiem ornidazolu, który w kuracji jed-norazowej powinien być zalecany w dawce większej (1,5 g). W razie stwierdzenia lub podejrzenia rzęsistkowicy u dwojga partnerów seksualnych konieczne jest stosowanie kuracji jednoczesnych. Mniejsza skuteczność metronidazolu wiąże się z – wykazanym nie tylko przez nas – wytwarzaniem się oporności rzęsistka pochwowego na ten lek. Spośród pochodnych furanu stosuje się nifuratel (Macmiror). Ostatnio miejscowo wykorzystuje się też, zwłaszcza w przypadkach wspólnych zarażeń Trichomonas i Candida, cyklopiroksolaminę (Dafnegin).

Kosmopolityczny wiciowiec

Występowanie. Kosmopolityczny wiciowiec występujący w postaci trofozoitu w jamie ustnej. Prewalencja T. tenax w Polsce nie jest dobrze poznana wśród studentów wykrywaliśmy tego pierwotniaka u-4-8%, w paradontopatii oraz w chorobach błony śluzowej jamy ustnej – u ok. 50% chorych. W próbach populacji Czech

– 1 Francji częstość T. tencoc wahała się od 3,6 do 12,5%, natomiast u chorych ze zmia-nami dziąseł lub dużymi zaniedbaniami jamy ustnej od 21 do 38%, natomiast w USA – w podobnej grupie – od 30 do 50%.

Leave a Reply