Materiały powinien osobiście pobierać lekarz

Wydaje się, że najczęściej popełnianym błędem jest zlecanie personelowi średniemu lub niższemu pobierania i wysyłania materiałów do badań mikrobiologicznych. Personel ten, nie znając dokładnie wymagań i specyfiki mikrobiologii, nieświadomie, w sposób niewłaściwy (niejało- wo) pobiera badany materiał. Dotyczy to szczególnie posiewów krwi i pobierania moczu.

Materiały powinien osobiście pobierać lekarz lub asystować pielęgniarce przy tej czynności. Dotyczy to posiewów krwi, pobierania moczu, pobierania punktatów z jam ciała i z ropni, pobierania wymazów z nosa i gardła, wymazów z pochwy i odbytnicy, pobierania płynu mózgowo- -rdzeniowego. Przy badaniach specjalnych lekarz osobiście pobiera próbki materiału. Są to wymazy z oskrzeli, z prawej lub lewej nerki, wymazy ze spojówek, ropa przy punktowaniu zatok bocznych nosa oraz płyny lub ropa otrzymane przy innych zabiegach operacyjnych. Pielęgniarkom moż-

na zlecać pobieranie krwi na odczyny serologiczne, pobieranie żółci A, B. C podczas sondowania dwunastnicy, pobieranie plwociny na ogólną florę bakteryjną i na prątki gruźlicze, pobieranie kału.

Leave a Reply