METODY BADANIA ODPORNOŚCI KOMÓRKOWEJ I JEJ ZABURZEŃ

Oprócz klasycznych odczynów serologicznych (aglutynacja, precypi- tacja, OWD, hemaglutynacja bierna), mających najczęściej na celu wykrycie przeciwciał w przebiegu chorób bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych lub pasożytniczych, istnieje szereg odczynów, na których podstawie można ocenić sprawność układu immunologicznego lub jego zaburzeń. Do tych metod zalicza się m.in. test transformacji blastycznej, test rozetkowy i test NBT.

-1. Test transformacji blastycznej. Limfocyty pod wpływem pewnych substancji (mitogenów) przechodzą w blasty, tzn. ulegają transformacji blastycznej. Blasty są to komórki młode, większe od limfocytów, zawierające piankowate jądro. Mitogenami mogą być substancje swoiste (tu- berkulina, brucelina i inne antygeny bakteryjne lub tkankowe) lub nieswoiste (PHA – phytohemaglutynina działająca na limfocyty T i B, konkanawalina działająca na limfocyty T).

Leave a Reply