Mielografia

Mielografia u achondroplastyków jest trudna do wykonania z powodu ciasnego wypełnienia przestrzeni podpajęczynówkowej przez nerwy ogona końskiego.

Wąski kanał kręgowy można poznać na radiogramie na podstawie morfologii otworów międzykręgowych. U osób z prawidłowo rozwiniętym kanałem kręgowym otwory między kręgowe LJ-L4 są duże i mają kształt owalny lub prawie okrągły. U osób z wąskim kanałem kręgowym otwory te są zwężone i mają kształt wąskich owali, prostokątów lub fasoli.

Epstein i wsp. podają, że odległość mierzona od tylnego brzegu otworu międzykręgowego do tylnej powierzchni trzonu kręgowego wynosi od 0,5 do 1,5 cm. Zdaniem Epsteina odległość poniżej 1,3 cm wskazuje na istnienie płytkiego kanału (pomiaru trzeba dokonać powyżej Ls) .

Jonson i Thomson podali wzór oparty na stosunku wielkości kanału do wielkości trzonu, jako wskazówkę do rozpoznania stenozy lędźwiowej. Pacjenci ze stenozą mają stosunek od 1:4 do 1:6 (norma od 1 : 2 do 1 :4,5).

Najczęściej mamy do czynienia z wrodzonymi zrostami kręgów oraz półkręgami. Kanał kręgowy jest wąski w wymiarze przednio-tylnym (podobnie jak otwory międzykręgowe). Wymiar poprzeczny może być nieco mniejszy w zroście kręgów lub szerszy w zroście pełnego kręgu z półkręgiem. Należy jednak zaznaczyć, że wąskość kanału kręgowego nie ma znaczenia z powodu braku krążka międzykręgowego, który może się przemieszczać ku tyłowi lub dawać osteofity. Wyrostki stawowe są w tych przypadkach unieruchomione, przeto nie dochodzi do zmian zwyrodnieniowych w ich obrębie.

Trzeba jednak zaznaczyć, że utrata ruchów jednego segmentu Junghansa automatycznie zwiększa zakres ruchomości w jednostkach sąsiednich, a to przyspiesza wystąpienie zmian zwyrodnieniowych.

Leave a Reply