Mieszaninę glicerolu i krwi

Mieszaninę glicerolu i krwi- przygotowuje się przez zmieszanie 300 ml jałowego glicerolu z 600 ml jałowo pobranej krwi baraniej lub wołowej. Mieszanina ta nadaje się do użytku po 6-tygodniowym trzymaniu w lodówce. Mieszaninę krwi i wody destylowanej przygotowuje się przez dodanie do 2 części wody destylowanej 1 części odwłóknionej krwi baraniej lub wołowej i pozostawienie mieszaniny na osiem dni w lodówce.

Roztwór tellurynu potasowego przygotowuje się przez rozpuszczenie w 100 ml jałowej wody destylowanej podgrzanej do temp. 323 K (50°C) 1,0 g K2TeOj i wyjałowienie roztworu drogą sączenia przez filtry bakteryjne (unikać rozpuszczania w wyższej temperaturze).

-7. Na dalsze odległości pojemniki należy zapakować w odpowiednio zamknięte pudełka (skrzynki) i wysłać pocztą z napisem „materiał zakaźny” lub wysłać przez specjalnego gońca.

Leave a Reply