MIKOTOKSYNY

W ostatnich latach ukazują się doniesienia o zatruciach ludzi i zwierząt, które są wywoływane przez toksyny grzybów. Mikotoksyny są zawarte w sporach i grzybniach i wydzielane są do otoczenia (egzotoksyny). Dostają się do makroorganizmu przeważnie drogą pokarmową i po absorpcji w przewodzie pokarmowym drogą hema- togenną do tkanek i narządów. W przewodzie pokarmowym powodują martwicę i przekrwienie. Najczęściej atakują wątrobę, nerki i ośrodkowy układ nerwowy. W zależności od ilości wchłoniętej toksyny,, zatrucie może przebiegać w formie ostrej, podostrej lub przewlekłej.

Toksyny grzybowe można podzielić na dwie grupy: 1. Toksyny powodujące pierwotne zatrucie wątroby lub/i nerek. 2. Toksyny atakujące inne narządy (ośrodkowy układ nerwowy, układ krwiotwórczy).

Do pierwszej grupy należy aflatoksyna produkowana przez Aspergillus flavus i inne gatunki. Powoduje ona martwicę wątroby i nowotwory złośliwe. W mniejszym stopniu atakuje nerki. Wiele gatunków ssaków, ptaków jest wrażliwych na aflatoksynę. Wykazano również jej toksyczne działanie na hodowlę z ludzkich komórek wątroby, w których wywołuje nowotworzenie. Jest niewątpliwie hepatokarcinogenem.

Leave a Reply