MIKROSKOP ULTRAFIOLETOWY

Układ optyczny zbudowany jest z kryształu górskiego, źródłem światła jest lampa UV. Zdolność rozdzielcza takiego mikroskopu jest duża i wynosi 100 nm. Preparaty fotografuje się i po wywołaniu klisz ogląda się. Na ekranach fluoryzujących nie widać dobrze szczegółów. Mikroskop ten jest obecnie rzadko używany. Ciekawy jest tylko jako jeden z etapów osiągania coraz większej zdolności rozdzielczej.

MIKROSKOP ELEKTRONOWY. Od czasu, gdy fizycy otrzymali kierowany strumień elektronów, stała się realna możliwość zbudowania mikroskopu o nie spotykanej dotychczas zdolności rozdzielczej. Związane to było z zastosowaną falą elektronów, która jest około 100 razy krótsza od fali świetlnej.

Zasadnicze cechy mikroskopu elektronowego są następujące: źródłem elektronów jest żarzące się włókno metalu, wewnątrz całego „tubusu” musi być wysoka próżnia, ponieważ tylko w takich warunkach elektrony poruszają się po liniach prostych, w miejscu soczewek optycznych wstawione są „soczewki” elektromagnetyczne odchylając odpowiednio strumienie elektronów, obraz ogląda się na ekranie fluoryzującym lub wykonuje się fotografie na kliszach. W obecnie używanych, dobrych mikroskopach elektronowych zdolność rozdzielcza wynosi od 0,25 do 0,5 nm i otrzymywane są powiększenia od 100 tys. do miliona razy. W mikroskopach tych otrzymuje się dosyć wyraźne fotografie struktury kwasów nukleinowych u wirusów.

Preparaty, ze względu na wysoką próżnię, muszą być zupełnie suche. Oprócz preparatów „nie barwionych”, w których elektrony zatrzymywane są przez naturalne składniki badanego przedmiotu, stosuje się obec-

nie „barwienie” za pomocą impregnacji pierwiastkami takich metali, jak: żelazo, mangan, ołów i inne. Mikroskop elektronowy jest przyrządem, który pozwolił wniknąć w szczegółową strukturę komórek wszystkich organizmów, w strukturę mikroorganizmów i obecnie badana jest struktura większych cząstek chemicznych. Obsługą mikroskopów elektronowych, preparatyką i interpretacją otrzymywanych wyników zajmują się specjaliści.

Leave a Reply