MIKROSKOP ZWYKŁY

Mikroskop świetlny jest taki sam jak mikroskopy używane na zajęciach z biologii i histologii. Dla przypomnienia przedstawimy jego budowę. Mikroskop składa się z części mechanicznej i optycznej. Do części mechanicznej zalicza się: podstawę, korpus, tubus, stolik ruchomy, makro- i mi- krośrubę. Do części optycznej zalicza się: lusterko płaskie i wklęsłe, a w nowszych konstrukcjach, żarówki oświetlające, aparat Abbego – zbiór soczewek zbierających i oświetlających preparat od dołu obiektywy -• 5X, 10X, 40X i 100X, umieszczone w przyrządzie rewolwerowym i okularów- 5X, 10X i 15X umieszczonych w górnym otworze tubusa.

Do badań bakteriologicznych używa się układów powiększających od 1000 do 1500 razy, tj. obiektyw 100X i okular 10X lub 15X. O dokładności

i przydatności mikroskopu nie decyduje powiększenie, jakie on daje, lecz zdolność rozdzielcza, tj. zdolność do odróżniania szczegółów obserwowanego obiektu. Do uzyskania dobrej zdolności rozdzielczej należy wykorzystać szereg zjawisk fizycznych (optycznych). Dokładność i możliwość widzenia szczegółów zależy od kąta, pod jakim obserwuje się przedmiot. Optymalny kąt wynosi 90°. Celem uzyskania zbliżonego kąta należało zbudować obiektyw w kształcie półkuli i o średnicy około 2 mm. Obiektyw posiada tzw. aparaturę numeryczną (Abbe).

Leave a Reply