Można poszukiwać obecności zarazka w bezpośrednim materiale chorobowym

Bakterie te wrażliwe są na działanie środowiska (wysuszenie, promienie słoneczne, temperatura). W 353 K (80°C) giną w ciągu minuty, w 318 K (45°C) giną* w ciągu 15 min, silnie działają na nie powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne, np. 1% chloramina.

Chorobotwórczość. Jak już wspomniano wyżej odmiany ekologiczne Chlamydia trachomatis są przyczyną licznych jednostek chorobowych występujących u ludzi. Są to: jaglica (trachoma), ziarniniak weneryczny (lymphogranuloma venereum), wtrętowe zapalenie spojówek, zwane też zapaleniem kąpieliskowym spojówek (coniunctivitis balnearis), nierze- żączkowe zapalenie cewki moczowej i odbytu.

Diagnostyka. Można poszukiwać obecności zarazka w bezpośrednim materiale chorobowym (zeskrobmy z błon śluzowych, wymazy, ropa) po^ przez barwienie na szkiełku i poszukiwanie ciał elementarnych i ciał wtrętowych: w jaglicy – ciałka Halberstadtera i Prowazeka w zakażeniu pływalnianym spojówek, odbytu i cewki moczowej – ciałka Star- gardta i Schmeichlera w ziarniniaku wenerycznym – ciałka Miyagawy.

Leave a Reply