Myopathia

Myopathia dista- lis (Gowers, Spiller) występowanie rodzinne obwodowe części kończyn górnych i dolnych ręce wiotkie, stopy opadające (począt-kowo jednostronnie) pojawia się w wieku dojrzałym między 30-60 rokiem życia usprawniające, sta-bilizacja stóp i rąk aparatami ortopedy-cznymi lub opera-cyjnie co do życia pomyśl-ne kończyny i obręcz osłabienie mięśni, pojawia się u do usprawniające cul. congenita noil progressiva ” barkowa i miedni- czna zaniki, nie powoduje zniekształceń rosłych

Dystrophia mus- cul. non progres-siva infantilis 55 mięśnie tułowia, obręczy miednicznej i barkowej osłabienie mięśni, lordoza, upośledzone poruszanie się od 2 roku życia, poprawa po okresie pokwitania usprawniające pomyślne

Dystrophia mus- cul. ocularis dominujące, autosomalne mięśnie oczne, później krtani, także obręczy barkowej opadanie powiek, trudności połykania, zaniki i osłabienie ruchów ramion od dzieciństwa, pogarszanie się bardzo powolne usprawniające niem mięśni przed rozciąganiem, a przede wszystkim z ochroną przed urazan przeciążeniem i przemęczeniem ze względu na zaburzenia zdolności regeneracyjnej i szybko zachodzące procesy zwyrodnieniowe.

Stosując regularnie usprawnianie można chorych tej grupy, zwłaszcza z posta ciami obwodowymi i łopatkowo-ramienną, dość długo utrzymać w stanie sprawności wystarczającej do zachowania samodzielności w życiu codziennym, a nawet zawodowym.

Leave a Reply