Najbardziej prawidłowe wyniki

d. Najbardziej prawidłowe wyniki otrzymuje się wówczas, gdy w organizmie śledzi się dynamikę serologiczną określonej jednostki chorobowej, tj. wzrost miana w przebiegu choroby. W tym celu co kilka dni powtarza się to samo badanie. Dwu- lub trzykrotne (i więcej) badanie poziomu przeciwciał wskazuje na ich wzrost. Jest to najpewniejszy serologiczny sposób wykazania etiologii lub etiopatogenezy danej choroby.

Jeśli miano przeciwciał jest wysokie, ale poziom ich nie wzrasta, może to świadczyć o niedawno przebytych szczepieniach lub o przebyciu (prze- chorowaniu) tej jednostki, dla której stwierdza się przeciwciała. Przy takich wynikach należy nadal poszukiwać etiologii aktualnego schorzenia. Między innymi dynamika serologiczna jest cenna, bo wskazuje na aktualny proces chorobowy. Jednorazowe badanie wskazuje tylko na poziom przeciwciał bez określenia, czy poziom ich jest stale jednakowy lub czy poziom ten wzrasta albo obniża się.

Leave a Reply