Narastający ucisk

W przypadkach narastającego ucisku

W przypadkach narastającego ucisku na rdzeń najpierw pojawiają się objawy niedowładów spastycznych mięśni położonych obwodowo od wysokości ucisku, przy ustawieniu kończyn w wyproście. Następnie dołączają się przykurcze w zgięciu i nasilenie objawów spastyczności, a w końcu dochodzi do wiotkich porażeń. Pozytywne wyniki operacyjnego odbarczania rdzenia wskazują, że nawet wiotkie porażenia nie muszą być następstwem uszkodzenia rdzenia, lecz mogą być wynikiem zahamowania jego czynności. Oczywiście zwłoka w leczeniu może doprowadzić do zmian nieodwracalnych.

W zespołach chorobowych wrodzonych, a również po procesach zapalnych i w następstwie niedotlenienia mózgu czy w rozleglejszych uszkodzeniach mózgu, obok objawów zajęcia układu piramidowego często współistnieją objawy uszkodzenia w różnym stopniu pozostałych układów. W związku z tym upośledzony może być w różnym stopniu rozwój umysłowy, mogą współistnieć zaburzenia mowy (mowa bełkotliwa) i zwiększona labilność psychiczna, spotyka się jednak dzieci o nie zaburzonej inteligencji.

Do typowych objawów chorobowych należy wzmożone napięcie i przykurcz czynnościowy lub strukturalny mięśni zginaczy kończyn górnych i dolnych.

Kończyna górna: ramię ustawia się w lekkim odwiedzeniu i skręceniu do wewnątrz, łokieć w zgięciu, przedramię w nawróceniu, nadgarstek w zgięciu, kciuk w dłoni, palce w zgięciu. Prostowniki palców i nadgarstka mogą wykazywać niekiedy niedowład wiotki.

Leave a Reply