Narządy rozrodcze

Podobną budowę mają narządy rozrodcze tasiemców (powtarzają się w każdym proglotydzie dojrzałym ryc. 4.6) pęcherzyków jądrowych jest od kilku do kilkuset, a macica kończy się ślepo (Cyclophyllidea) lub uchodzi na zewnątrz własnym otworem, znajdującym się po stronie brzusznej (Pseudophyllidea), występuje pochwa łącząca ootyp z przedsionkiem płciowym, znajdującym się po stronie brzusznej w linii środkowej (Pseudophyllidea) lub po bocznej proglotydów (Cyclophyllidea) przedsionek płciowy może być parzysty i znajdować się po bokach proglotydu (Di- pylidium caninum). U tasiemców występuje zjawisko protandrii, polegające na wcześniejszym dojrzewaniu narządów rozrodczych męskich, co ułatwia zaplemnie- nie krzyżowe pomiędzy proglotydami tego samego osobnika (kopulują młodsze męskie ze starszymi – żeńskimi). W miarę rozwoju narządów rozrodczych żeńskich narządy męskie stopniowo zanikają (brak ich w proglotydach macicznych). Układ rozrodczy żeński rozwija się w proglotydach rozrodczych, po czym również stopniowo zanika z wyjątkiem macicy gromadzącej jaja.

U nicieni narządy rozrodcze (ryc. 4.5) mają kształ cewkowaty męskie – pojedyncze, składają się z jądra, przewodu wyprowadzającego, pęcherzyka nasiennego, nasieniowodu oraz przewodu wytryskowego uchodzącego do kloaki, natomiast żeńskie – to parzyste jajniki, jajowody, macice i nieparzysta pochwa uchodząca otworem płciowym w przedniej części ciała, po stronie brzusznej na zewnątrz.

Leave a Reply