Nie czekając na wynik różnicowania

czych od niechorobotwórczych, określenie toksyczności szczepu, oznaczenie typu fagowego czy budowy antygenowej. Różnicowanie drobnoustrojów jest jednym z najtrudniejszych zadań w diagnostyce mikrobiologicznej.

Nie czekając na wynik różnicowania, należy jak najszybciej wykonać antybiogram wyhodowanych bakterii, gdyż dla klinicysty ma on pierwszorzędne znaczenie.

Inaczej postępuje się w przypadku grzybów, które rosną nieco wolniej na pożywkach oraz w badaniach w kierunku prątków gruźlicy, których hodowla trwa kilka do kilkunastu tygodni. Jest to opisane w odnośnych rozdziałach części szczegółowej.

Leave a Reply