Niedowłady I stopnia

Niedowłady I stopnia – wzmożenie odruchów, spowolnienie ruchów – leczy się usprawnianiem ruchów gimnastyką leczniczą, stosowaniem środków uspokajających, łagodnym traktowaniem dzieci z uwagi na labilność ich psychiki.

Niedowłady II stopnia (czynnościowe ustawienia patologiczne) oprócz leczenia jak w poprzedniej grupie wymagają pilniejszego usprawnienia, ćwiczeń redresyjnych i korekcyjnych. Nierównowaga napięcia mięśniowego w tej grupie i patologiczne ustawienie (stopa końska, kolana zgięte itp.) mogą stanowić wskazania do zabiegów operacyjnych na układzie nerwowym (operacja Stoffela – częściowe odner- wienie mięśni) lub na mięśniowym (przeszczepienie mięśni, wydłużenie ścięgien, zwolnienie przyczepów mięśniowych) dla przywrócenia równowagi napięcia, odtworzenia ruchów czynnych i prawidłowego ustawienia stawów. Wstrzyknięcia 10% alkoholu w okolicę punktu ruchowego nadwrażliwego mięśnia mogą na około 1 miesiąca zmniejszyć patologiczne reakcje, wyłączając odruchy biegnące włóknami gamma.

Leave a Reply